Archive for the ‘Uncategorized’ Category

עדכון לגבי טיפול בפניות עובדים וטופס הצטרפות לארגון | 21/10

Monday, December 10th, 2012

“כפי שתראו, הועברו אלינו פניות רבות לבדיקה וטיפול בנושאים הנוגעים לעובדי החברה, שכרם ותנאי עבודתם, ולא זכו
.( למענה מצד הגורמים האמונים. להלן עדכון על חלק מהנושאים בהם טיפלנו ובנוגע לתשלום דמי החבר לארגון (סעיף 6”

21.10.12

מנשר עדכון לחודש אוגוסט

Monday, December 10th, 2012

“במכתב זה אנו מביאים בפניכם עדכון על פעילות כוח לעובדים בזירה המשפטית בעניין רכבת
ישראל, ובנוסף גם דף מידע אודות הארגון. אנו מאחלים שנה טובה בה נזכה לראות את השבת
זכותם של עובדי הרכבת לבחור את ארגונם היציג, את נציגיהם בוועד העובדים וכמובן הסכם
קיבוצי מכובד. אנו מאמינים שבכוחות משותפים גם נשיג זאת.”

21.8.12

מכתב לעובדים בעקבות פסיקת ביה”ד לעבודה | 24/7

Monday, December 10th, 2012

אנחנו בכוח לעובדים נשארים כאן ולא נרפה עד שננצח ביחד איתכם. אנו נערכים להגשת עתירה”
לבג”ץ על החלטת בית הדין הארצי לעבודה. אנו מאמינים כי חובתנו להילחם עבור זכותכם
הדמוקרטית לבחור את נציגיכם, לקבוע את עקרונות ההסכם הקיבוצי ודרך מימושו. על-פי חוקת
כוח לעובדים כל הסכם קיבוצי מובא לאישור בהצבעה של כלל העובדים. כך תוכלו לוודא כי
בהסכם ישנן ההגנות הראויות והתנאים עליהם נלחמתם.
ההסתדרות מנסה לטעון כי בשל החלטת ביה”ד אין מעמד לנציגות העובדים בכוח לעובדים.
זו הטעיה מכוונת. חברי הוועד שנבחרו על ידכם והודחו ע”י הנהגת הסתדרות, מונו לכהן כנציגות
העובדים החברים בכוח לעובדים – שהם כזכור רוב עובדי הרכבת. אמנם ההסתדרות קיבלה חבל הצלה להמשיך כארגון היציג (שאנו מקווים שבג”ץ יבטל) אך חברותכם בכוח לעובדים נשארת
קיימת ואיתנה. כל טענה אחרת הינה שגויה – אין שום חובה משפטית לחזור להסתדרות”

24.7.12

שתיקתה של ההסתדרות לנוכח הפרת הסכם ההבנות | מכתב לאבי אדרי מה-19/7

Monday, December 10th, 2012

מכתב לאבי אדרי 19/7

לא ניכנע לבריונות ההנהלה וההסתדרות! (מנשר מה-16.7)

Monday, December 10th, 2012

ההסתדרות מתגאה בפסק הדין של ביה”ד הארצי לעבודה. פסק דין מוטה וחד צדדי, שמתעלם מזכותם הבסיסית של העובדים לבחור מי ייצג אותם ובמקומה מפאר את “הזכות” של ההנהלה ליציבות במשא ומתן. פסה”ד נותן חסינות ליציגות ההסתדרות במהלך המו”מ ואף במשך שנה לאחר חתימת ההסכם. זהו פסק דין רע, אך לא בלתי צפוי.

אנו נערער לבג”ץ, ויש לנו טענות טובות לערעור, ולא נסכים לקבל מרות של ועד שמשתף פעולה עם פגיעה ברצון העובדים ועם דיקטטורה של ההנהלה וההסתדרות:

16.7.12

מכתב תמיכה מתנועת “עתידנו”

Monday, December 10th, 2012

15.7.12

לכבוד’

עובדי רכבת ישראל

שלום רב,

הנדון: הבעת תמיכה במאבקכם הצודק!

אנו , עובדות סוציאליות, חברות תנועת “עתידנו” למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל, מלוות בהתפעלות את מאבקכם האמיץ המתנהל מזה למעלה משנה. מאבק נחוש זה, למען היכולת לבצע את עבודת רכבת ישראל נאמנה ולספק שירות ציבורי ראוי לכלל האוכלוסייה, הינו מאבק צודק על עתיד השירותים הציבוריים אותם מדינת ישראל מעניקה לכלל אזרחיה. ניצחונכם יהיה ניצחון כל אזרחי מדינת ישראל.

לפני למעלה משנה נאבקנו אנו  העו”סיות,   על תנאי העסקה ושכר, ועל איכותם של השירותים החברתיים הציבוריים בישראל ומניעת הפרטתם-  מאבק זה הסתיים בהישגים דלים, ותוצאותיו ימשיכו להשפיע  עלינו ועל אזרחי המדינה.

עם זאת, אנו לא נשברות וממשיכות להתארגן להמשך המאבק עד להצלחתו.  אנו תופסות את התמיכה במאבקים “אחים” כחלק ממאבק רחב למען העבודה המאורגנת בישראל ולשם עצירת תהליכי ההפרטה הפוגעניים. מתוך כל אלה , אנו מייחלות ומאחלות להתמדה והצלחה במאבקכם עד להשגת התוצאות הרצויות.

כחברות איגוד בהסתדרות אנו מחזקות את ידיכן/ם בעמידתכן/ם האיתנה אל מול הניסיונות הרבים והבלתי דמוקרטיים לפרק את הועד הנבחר שלכם .

תנועת “עתידנו” קוראת לסולידריות בין מאבקי עובדות/ים ולכינונה של  מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית בעלת מערכות ציבוריות מתקדמות ועשירות במענים ראויים.

בהערכה על פועלכן/ם,

תנועת “עתידנו” למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל.

לפרטים נוספים:

עו”ס ענבל חרמוני- נציגת התנועה במטה המאבק נגד הפרטת הרכבת 052-3746707

עו”ס אביגיל חצור סיון- דוברת התנועה 0546708490

ההסתדרות ירדה מהפסים – מעבירים את הכוח לעובדים! (מנשר מה-5.7)

Monday, December 10th, 2012

5.7.12

מכתב משי כהן לאבי אדרי לגבי היצמדות למסמך ההבנות

Thursday, December 6th, 2012

מכתב לאבי אדרי היצמדות למתווה ההבנות – נובמבר 2012.doc-1