אודות הסניף

אחרי שהובילו מאבק ארוך וקשה נגד הפרטת רכבת ישראל עמדו נציגי העובדים ברכבת ישראל בפני הברירה להמשיך לייצג את עקרונות המאבק ואת ציבור העובדים וטובתם או להיכנע לתכתיבי ההסתדרות הנוגדים את חובתם לייצוג ראוי. תחת הדילמה הזו ולאחר שההסתדרות פגעה בזכות העובדים לבחור את נציגיהם ואת דרכם יצא לדרך סניף כוח לעובדים בחברת רכבת ישראל.

סניף עובדי רכבת ישראל בכוח לעובדים קם לאחר הדחת וועד העובדים ולאחר שמאות עובדים החליטו לעבור לארגון אשר ייתן בידם לקבוע את עתידם בהתאם לרצונם. כ 1,300 עובדים בסה”כ עברו לארגון במהלך כשבועיים. חלק מהם אולץ לחזור בלחץ מנהלים ופעילי הסתדרות לאחר שבית הדין הארצי לעבודה סירב לדון בטענת היציגות של כוח לעובדים על אף שרוב העובדים בחברה עברו אליו.

העיקרון המוביל של מתן הכוח לקבוע את העתיד בידי העובדים בלט על רקע האירועים והוביל לשינוי.

כיום כחברים כ 1,000 עובדים בסניף ועוד רבים תומכים בארגון בסתר תוך המתנה לתוצאות העתירה אשר הוגשה בעניין היציגות לבג”ץ.

נציגי כוח לעובדים הנם למעשה הכוח היחיד אשר פועל ליישום הסכמים ומוודא כי חובות הייצוג והשמירה על זכויות עובדי החברה ימומשו. כוח לעובדים הוציאו עשרות פניות בנושאים שונים ובנושא יישום ראוי של הסכם העקרונות בדיוק על פי מה שסוכם.

פעילות הארגון בחברה אינה קלה ורצופה בהתנכלויות ובשיתוף פעולה של ההסתדרות והחברה נגד נציגי הסניף. על כך מתנהל הליך בבית הדין האזורי בחיפה.

אנו קוראים לכל עובדי רכבת ישראל, גם אלה המאוגדים בכוח לעובדים בחברה וגם אלה שלא להתאחד תחת העיקרון שרק עובדי החברה קובעים את נציגיהם ושרק עובדי החברה רשאים לקבוע את עתידם היות והם אלה שצריכים לצמוח ולפרנס את משפחתם במקום זה.