עדכון לגבי טיפול בפניות עובדים וטופס הצטרפות לארגון | 21/10

Monday 10 כDec, 2012

“כפי שתראו, הועברו אלינו פניות רבות לבדיקה וטיפול בנושאים הנוגעים לעובדי החברה, שכרם ותנאי עבודתם, ולא זכו
.( למענה מצד הגורמים האמונים. להלן עדכון על חלק מהנושאים בהם טיפלנו ובנוגע לתשלום דמי החבר לארגון (סעיף 6”

21.10.12

הוספת תגובה

התגובה