מנשר עדכון לחודש אוגוסט

Monday 10 כDec, 2012

“במכתב זה אנו מביאים בפניכם עדכון על פעילות כוח לעובדים בזירה המשפטית בעניין רכבת
ישראל, ובנוסף גם דף מידע אודות הארגון. אנו מאחלים שנה טובה בה נזכה לראות את השבת
זכותם של עובדי הרכבת לבחור את ארגונם היציג, את נציגיהם בוועד העובדים וכמובן הסכם
קיבוצי מכובד. אנו מאמינים שבכוחות משותפים גם נשיג זאת.”

21.8.12

הוספת תגובה

התגובה