מכתב תמיכה מתנועת “עתידנו”

Monday 10 כDec, 2012

15.7.12

לכבוד’

עובדי רכבת ישראל

שלום רב,

הנדון: הבעת תמיכה במאבקכם הצודק!

אנו , עובדות סוציאליות, חברות תנועת “עתידנו” למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל, מלוות בהתפעלות את מאבקכם האמיץ המתנהל מזה למעלה משנה. מאבק נחוש זה, למען היכולת לבצע את עבודת רכבת ישראל נאמנה ולספק שירות ציבורי ראוי לכלל האוכלוסייה, הינו מאבק צודק על עתיד השירותים הציבוריים אותם מדינת ישראל מעניקה לכלל אזרחיה. ניצחונכם יהיה ניצחון כל אזרחי מדינת ישראל.

לפני למעלה משנה נאבקנו אנו  העו”סיות,   על תנאי העסקה ושכר, ועל איכותם של השירותים החברתיים הציבוריים בישראל ומניעת הפרטתם-  מאבק זה הסתיים בהישגים דלים, ותוצאותיו ימשיכו להשפיע  עלינו ועל אזרחי המדינה.

עם זאת, אנו לא נשברות וממשיכות להתארגן להמשך המאבק עד להצלחתו.  אנו תופסות את התמיכה במאבקים “אחים” כחלק ממאבק רחב למען העבודה המאורגנת בישראל ולשם עצירת תהליכי ההפרטה הפוגעניים. מתוך כל אלה , אנו מייחלות ומאחלות להתמדה והצלחה במאבקכם עד להשגת התוצאות הרצויות.

כחברות איגוד בהסתדרות אנו מחזקות את ידיכן/ם בעמידתכן/ם האיתנה אל מול הניסיונות הרבים והבלתי דמוקרטיים לפרק את הועד הנבחר שלכם .

תנועת “עתידנו” קוראת לסולידריות בין מאבקי עובדות/ים ולכינונה של  מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית בעלת מערכות ציבוריות מתקדמות ועשירות במענים ראויים.

בהערכה על פועלכן/ם,

תנועת “עתידנו” למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל.

לפרטים נוספים:

עו”ס ענבל חרמוני- נציגת התנועה במטה המאבק נגד הפרטת הרכבת 052-3746707

עו”ס אביגיל חצור סיון- דוברת התנועה 0546708490

הוספת תגובה

התגובה