מכתב לעובדים בעקבות פסיקת ביה”ד לעבודה | 24/7

Monday 10 כDec, 2012

אנחנו בכוח לעובדים נשארים כאן ולא נרפה עד שננצח ביחד איתכם. אנו נערכים להגשת עתירה”
לבג”ץ על החלטת בית הדין הארצי לעבודה. אנו מאמינים כי חובתנו להילחם עבור זכותכם
הדמוקרטית לבחור את נציגיכם, לקבוע את עקרונות ההסכם הקיבוצי ודרך מימושו. על-פי חוקת
כוח לעובדים כל הסכם קיבוצי מובא לאישור בהצבעה של כלל העובדים. כך תוכלו לוודא כי
בהסכם ישנן ההגנות הראויות והתנאים עליהם נלחמתם.
ההסתדרות מנסה לטעון כי בשל החלטת ביה”ד אין מעמד לנציגות העובדים בכוח לעובדים.
זו הטעיה מכוונת. חברי הוועד שנבחרו על ידכם והודחו ע”י הנהגת הסתדרות, מונו לכהן כנציגות
העובדים החברים בכוח לעובדים – שהם כזכור רוב עובדי הרכבת. אמנם ההסתדרות קיבלה חבל הצלה להמשיך כארגון היציג (שאנו מקווים שבג”ץ יבטל) אך חברותכם בכוח לעובדים נשארת
קיימת ואיתנה. כל טענה אחרת הינה שגויה – אין שום חובה משפטית לחזור להסתדרות”

24.7.12

הוספת תגובה

התגובה