מכתב משי כהן לאבי אדרי לגבי היצמדות למסמך ההבנות

Thursday 6 כDec, 2012

מכתב לאבי אדרי היצמדות למתווה ההבנות – נובמבר 2012.doc-1

הוספת תגובה

התגובה